Thánh Ca Về Cha, Thánh Ca Người Cha, Người Bố, Người Thấy Hay Nhất