Bao La Lòng Thương Xót Chúa - Minh Hoàng - Thu Huyền

Bao La Lòng Thương Xót Chúa - Minh Hoàng - Thu Huyền

Thể loại: Lòng Thương Xót
Lượt nghe: 2.602 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT THÁNH CA

5 / 1 Phiếu

Nhạc Thánh Ca cùng Thể loại