Lời Chân Thành - Lm Nguyễn Sang

Lời Chân Thành - Lm Nguyễn Sang

Thể loại: Dâng Lễ
Lượt nghe: 1.780 lượt

ĐÁNH GIÁ BÀI HÁT THÁNH CA

4 / 1 Phiếu

Nhạc Thánh Ca cùng Thể loại